Carbon 20
English English
 
 
 
 

Sådan bliver I klædt på til samarbejdet med energikonsulenter

For at understøtte og fremme energibesparelser i virksomheder bedst muligt, er det oplagt, at samarbejde med energirådgivere i og uden for forsyningsselskaberne.

1. Indhold i samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen med energirådgiverne skal være på plads inden virksomhederne kontaktes. Det er her vigtigt, at emner som samarbejdsbetingelser, rollefordeling og økonomi er afklaret. Samarbejdsaftalen bør inkludere følgende afsnit:

  • Indhold i tilbuddet til kommuner og virksomheder
  • Betingelserne for kompensation for den gratis screening
  • Ansvarsfordeling mellem kommune, rådgiver og virksomhed før og efter en screening.

Se eksempel på samarbejdsaftale mellem Carbon 20 og en energirådgiver her (pdf) >>

2. Lav aftaler med flere rådgivere

Virksomheder er forskellige og kan ønske at arbejde med meget forskellige aspekter af klimaforbedringer. Ofte vil det være svært for én rådgiver at rådgive detaljeret om alle aspekter af en produktcyklus. Carbon 20 anbefaler derfor, at virksomhederne kan anvende rådgivere med forskellige kompetencer.

3. Gratis screening – et potentiale for mersalg

Energiselskaber er forpligtet til at finde og realisere energibesparelser hos deres kunder. Nogle energiselskaber er derfor interesserede i at lave en gratis energiscreening hos virksomhederne. Energiselskaberne kan dog risikere, at de identificerede besparelser bliver solgt af den leverandør, der efterfølgende gennemfører besparelsen.

For i højere grad at sikre, at der er forretning i at lave en gratis screening for energiselskaberne, anbefaler Carbon 20 projektet, at kommuner indgår aftaler med både energirådgivere, forsyningsselskaber, producenter og sælgere, som ser den gratis screening som et potentiale for at sælge produkter. I aftalen kan indgå en mulig kompensation på specifikke præmisser.

4. Screeningsrapport

I aftalen med energirådgiveren skal det klart fremgå, at der skal produceres en screeningsrapport. Screeningsrapporten er et yderst relevant og brugbart redskab for den videre dialog med virksomhederne. Screeningsrapporterne giver de kommunale repræsentanter yderligere viden og erfaring på området.

5. Gode rådgivere har forretningsforståelse

Det er vigtigt, at en rådgiver identificere virksomhedens motivation, økonomi og perspektiv. Rådgiveren skal kunne fornemme hvilke indsatsområder, der motiverer virksomheden mest. Jo mere motiveret virksomheden er, desto bedre og mindre ressourcekrævende bliver det fremtidige samarbejde mellem kommune, rådgiver og virksomhed.  

6. Lyt til virksomhedens ønsker

Proaktive virksomheder med en klimaprofil ofte selv have idéer til, hvor der er nye besparelser at hente. Hvis virksomhederne selv beder om at få fokus væk fra procesenergi og over på et andet område, så kan det være fordelagtigt at lytte frem for at fremtvinge yderligere energibesparelser fra el og varme. Kommunen og energirådgiveren må herefter vurdere klimaperspektivet knyttet til indsatsområdet.


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366