Carbon 20
English English
 
 
 
 

Sådan forløber et Carbon 20 partnerskab

Carbon 20 har udviklet en model for, hvordan et samarbejdsforløb mellem kommune og virksomheder, der skal motivere virkomhederne til at spare energi og CO2, kan forløbe. Carbon 20’s partnerskabsmodel inddeler samarbejdet mellem kommuner og virksomheder i 6 trin.

1. Information om klimapartnerskab

1. trin er, at kommunen skal finde, informere og inddrage de virksomheder, der har interesse i at indgå et klimapartnerskab med kommunen gerne gennem allerede eksisterende kanaler for eksempel erhvervsråd, klimanetværk og i tilsynsarbejdet. På dette trin udvælges de virksomheder, der viser interesse til et besøg fra kommunen.

 

2. Besøg hos virksomhed

2. trin er, at kommunen har en dialog med virksomheden om konkrete udfordringer på klimaområdet og sikrer sig ledelsesmæssig opbakning hos virksomheden. På dette trin identificeres de områder for energibesparelser, som virksomheden har interesse i at arbejde videre med.

Find en guide til det første møde her >>

 

3. Partnerskabsaftale

3. trin er, at virksomheden underskriver kommunens partnerskabsaftale. Formålet med dette trin er at lave en forpligtende aftale mellem virksomhed og kommune, herunder at fastsætte, hvordan virksomheden kan dokumentere energibesparelserne.

Find skabelonen for en partnerskabsaftale her >>

 

4. Teknisk gennemgang

4. trin er, at virksomhederne tilbydes en teknisk gennemgang inden for udvalgte indsatsområder. Den tekniske gennemgang udføres af private aktører for eksempel en energirådgiver. På dette trin opnås den fornødne viden til, at virksomheden kan udarbejde en klimahandlingsplan.

Find retningslinjer for udarbejdelse af energiscreening her >>

Find retningslinjer for udarbejdelse af screeningsrapport her >>

 

5. Handlingsplan

5. trin er, at virksomheden i samarbejde med kommunen udarbejder en handlingsplan på baggrund af den tekniske gennemgang. Den kommunale medarbejder yder vejledning.

Find skabelonen for en klimahandlingsplan her >>

 

6. Gennemførelse

6. trin er, at virksomheden gennemfører de planlagte aktiviteter. Kommunen følger regelmæssigt op på virksomhedens arbejde og understøtter virksomhederne. I Carbon 20 har kommunen fulgt på arbejdet i virksomheden 3 gange i projektforløbet.

Find en vejledning til opfølgning på klimahandlingsplaner her >>

 

Du kan finde en mere udførlig beskrivelse af modellen og erfaringer med samarbejdsforløbet her.


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366