Carbon 20
English English
 
 
 
 

Hvordan I motiverer virksomheder til et klimasamarbejde

Virksomheder motiveres af håndgribelige tilbud og muligheden for at være en grøn og lokal aktør. Det er vigtigt, at klimaarbejdet tager højde for virksomhedens situation.

  • Energiscreeninger som salgsargument

De gratis konsulentressourcer, som var til rådighed i Carbon 20 projektet, var et stort trækplaster for virksomhederne. Virksomhederne ved, hvad de får ud af energigennemgangene og konsulentressourcerne, mens det er mere uklart, hvad et klimasamarbejde med kommunen kan medføre. Det kan derfor være en fordel, hvis jeres kommune har mulighed for at indgå aftaler med energikonsulenter og få dem engageret i klimasamarbejdet. Det kan være et vigtigt skridt til at motivere virksomhederne.


  • Virksomheden som en grøn og lokal spiller

At projektet er lokalt kan være motiverende for virksomheder. Det giver dem god mulighed for at profilere sig som energi- og miljøbevidste i lokalområdet. Et klimasamarbejde med jeres kommune kan give virksomhederne mulighed for at involvere sig i og præge lokalområdet og for at interagere med andre virksomheder i samme område. I Carbon 20 så flere virksomheder positivt på et samarbejde med kommunerne, der handler om fælles ansvar, og hvor kommunen træder ud af myndighedsrollen.


  • Virksomheden får en grøn profil

Det at være med på klimabølgen kan være en måde at nå nye og større kundegrupper på. Deltagelse i et grønt projekt, som et klimasamarbejde, vil give virksomhederne synlighed på en anden måde end de ellers kan opnå.


  • Virksomhedens præmisser

Det er vigtigt, at I planlægger klimaarbejdet på virksomhedernes præmisser. Hvis fokus ligger på et emne, de brænder for, eller som de kan få et højt udbytte af, så vil motivationen til at gennemføre ændringer og deltage aktivt i klimaarbejdet være større.


  • Løbende kontakt

Løbende kontakt er en god måde at sikre et godt samarbejde, og at virksomhederne husker energibesparelserne i hverdagen. Det er vigtig, at I sætter jer ind i virksomhedernes situation og specifikke kontekst. Mange virksomheder har ikke meget tid og mandskab til energibesparelser, selvom de gerne vil det. Det er vigtigt at huske og respektere i samarbejdet. 
 


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366