Carbon 20
English English
 
 
 
 

Hvordan I griber klimagennemgange og klimahandlingsplaner an

Klimagennemgange

Når I skal lave en klimagennemgang, kan det være en stor hjælp at trække på forskellige energikonsulenter. Forskellige energirådgivere har forskellige kompetencer, og virksomheder kan have forskellige besparelsesmuligheder inden for:

  • El
  • Varme 
  • Vand 
  • Transport
  • Produktionsspild 
  • Kommunikation

I bliver derfor nødt til at samarbejde med konsulenter, som kan hjælpe virksomhederne med de områder, som de trænger til at arbejde med.

Gode råd til samarbejdet med energikonsulenter her >>

 

Klimahandlingsplanener

En klimahandlingsplan er et aftaledokument mellem kommune og virksomheder. Opgaverne, som I skriver ind i planen, skal ikke nødvendigvis følges struktureret. De skal give et større overblik over de opgaver, som virksomheden skal udføre.

Nogle virksomheder vil tøve med at underskrive og udføre handlingsplanen. De vil gerne vurdere alle handlingernes gennemførlighed. Det kan være med til at trække processen i langdrag. I skal derfor understrege, at ikke alle handlinger behøver en stram deadline.

Se et eksempel på en klimahandlingsplan her >>


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366