Carbon 20
English English
 
 
 
 

Hvem kan påvirke virksomhederne

Der er mange forskellige aktører, som kan påvirke virksomhederne og deres beslutninger om at indgå i et klimasamarbejde med din kommune. Det kan være både eksterne og interne samarbejdspartnere.

Kunderne er virksomhedernes levebrød

Kunderne er virksomhedernes levegrundlag, og I må respektere, at de kommer før klimasamarbejdets ambitioner. Det kan betyde, at der er ændringer, der ikke uden videre kan gennemføres, fordi det vil genere virksomhedernes kunder. Her kan I motivere virksomheden og synliggøre, hvor stor en forskel, det vil kunne gøre for CO2-udslippet at inddrage kunderne i klimaarbejdet og sprede budskabet ud af huset.

Fem tekstilbutikker i Vanløse gjorde deres kunder til en central del af deres energibesparelser. Du kan læse om deres indsats her >>


Ledelsen skal være med på ideen

Det er vigtigt at inddrage ledelsen i samarbejdet. Klimaarbejdet skal være forankret i ledelsen, hvis det skal være en succes. Det er ledelsen, som bestemmer, hvilke ressourcer der bruges hvor. De kan sætte en stopper for samarbejdet, hvis de ikke synes, at det er relevant. Det er samtidig også dem, der kan styrke samarbejdet, og tildele det flere ressourcer, hvis de er med på ideen.


Medarbejderne er drivkraften

Udover ledelsen er det vigtigt, at medarbejderne er engagerede i klimaarbejdet. Nogle Carbon 20-virksomheder valgte derfor at arbejde med medarbejderinddragelse gennem projektet. Widex i Lynge valgte blandt andet at arbejde for en bæredygtig medarbejdertransport. Du kan læse om Widex’ arbejde her >>


Dialog mellem ejere og lejere

Ejere og lejere har ofte forskellige interesser, når det kommer til energiinvesteringer. Det skal I være opmærksomme på, når I indgår i et klimasamarbejde med virksomheder. Mange virksomheder lejer deres lokaler af enten private eller kommunale udlejere. Jeres kommune må derfor ofte indgå i en dialog med både ejere og lejere for at finde frem til en aftale begge parter kan være tilfreds med.


Du er virksomhedens politiske repræsentant

Som kommunal repræsentant skal du være facilitatorer mellem virksomhederne og de udfordringer, der eksisterer i det danske samfund. Du kan være med til at påvirke den politiske proces og informere de rette personer om de udfordringer og uhensigtsmæssige aspekter, som virksomhederne står overfor.


Virksomheder er forskellige og har forskellige interne og eksterne aktører, som kan påvirke samarbejdet med din kommune. Der kan derfor sagtens være andre eller flere end dem, som er nævnt her. I må tage den enkelte virksomheds kontekst i betragtning.


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366