Carbon 20
English English
 
 
 
 

Kommunen som refleksiv dialogpartner


Refleksiv dialogpartner: En refleksiv dialogpartner skaber dialog både inden for virksomheden og mellem virksomheden og kommunen. Gennem dialog kan I sammen kortlægge, forstå og reflektere over, hvordan arbejdet med energibesparelser skal gribes an og skrider frem.


Som miljømedarbejder skal du påtage dig en ny rolle. Fra at være tilsynsmedarbejder skal du nu fungere som facilitator og sparingspartner.

Du skal være virksomhedens refleksive dialogpartner. For at blive det, skal du:

 1. Vide hvordan du tager kontakt til virksomheden og skaber interesse, dialog og motivation.

  Læs mere om motivation af virksomheder her >>


 2. Vide hvordan du laver en klimagennemgang og klimahandlingsplan, og kende de konsulenter, der kan lave det for virksomhederne.

  Læs mere om klimagennemgang og -handlingsplaner her >>


 3. Forstå klimaarbejdets udformning og proces i en virksomhed  i forhold til virksomhedens historie, ydre vilkår, strategier og ressourcer.

  Læs mere om klimaarbejdet i virksomhedens kontekst her >>

 4. Foretage aktøranalyser: hvem er væsentlige interne og eksterne aktører i forhold til virksomheden og hvordan påvirker de virksomhedens klimaarbejde?

  Læs mere om hvem, der kan påvirke virksomhederne her >>

 5. Navigere i forhold til virksomheder: hvem kan du foreslå at involvere i klimaarbejdet, som har interesse for klimaarbejdet og muligheder for indflydelse på klimaarbejdets betingelser?

  Læs mere om mulige partnere >>

 


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366