Carbon 20
English English
 
 
 
 

Konference: Grøn omstilling gennem partnerskaber

Carbon 20’s afslutningskonference ”Grøn omstilling gennem partnerskaber” samlede 30 kommuner og en lang række virksomheder og organisationer.

 

Konferencen satte rammen for, hvordan kommuner og virksomheder gennem partnerskaber kan fremme bæredygtig, lokal vækst.

Du kan finde programmet for dagen her >>

Mange partnerskaber med samme dagsorden

I løbet af konferencen fremlagde Carbon 20 og ni øvrige partnerskabsprojekter deres erfaringer med at skabe:

  • Lokal innovation
  • Grønne jobs 
  • Bæredygtig vækst ved brug af færre ressourcer. 

Oplæggende dannede grundlag for erfaringsudvekling og inspiration til nye partnerskaber mellem nye aktører.
Den tidligere miljøminister, Ida Auken, fremhævede vigtigheden af partnerskaber mellem kommuner og virksomheder. Det er partnerskaber, som kan være med til at skabe en fremtid, hvor vi er mere ressourceeffektive, og hvor virksomhedernes produktion er mere bæredygtig.

Kommunen som facilitator for energibesparelser

På konferencen blev den energispareafgift, som alle forbrugere betaler via elregningen, men som næsten udelukkende anvendes til at skabe energibesparelser i store virksomheder, også diskuteret.
Kommunernes Landsforening fremlagde ved konferencen et forslag om at lade kommunerne stå for fordelingen af energisparemidlerne. Dermed skal kommunerne facilitere energibesparelser hos private og de små og mellemstore virksomheder.
Forslaget blev debatteret i en paneldebat mellem Kommunernes Landsforening, Håndsværksrådet og Dansk Energi.

Download præsentationerne fra dagen her >>

Carbon 20 Award 2013

Konferencen blev sluttet af med et storstilet award show, hvor Carbon 20 uddelte en pris for ”Mest innovative virksomhed” og ”Største CO2-besparelse”. Du kan læse mere om vinderne af de to priser her >>  

Bag konferencen ”Grøn omstilling gennem partnerskaber” stod: Projektet Carbon 20, Green Cities og Partnerskabet ”Omstilling af energien i kommunerne”. Gate 21 var konferencepartner.


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366