Carbon 20
English English
 
 
 
 

Om Carbon 20

Projektet Carbon 20 har arbejdet med, hvordan kommuner kan støtte op om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder. Der er blevet arbejdet med at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima.

Carbon 20’s resultater:

  • 119 virksomheder har gennem deres projektdeltagelse nedbragt deres udledning af drivhusgasser med 21,5 % i gennemsnit over en treårig periode.
  • En model for samarbejde mellem kommuner, energiselskaber og virksomheder om energibesparelser. Modellen understøttes af praktiske guidelines til kommuner.
  • 11 innovationsprojekter om energibesparelser. Carbon 20 virksomhederne har samarbejdet med eksperter og universitetsstuderende.
  • Anbefalinger til, hvordan kommuner understøtter grøn vækst.

I løbet af projektet har kommuner, virksomheder og universiteter samarbejdet om tiltag lige fra klimamad og skovrejsning til vejbrønde og serverrum. De energiscreeninger, der er foretaget i virksomhederne, viser, at der især er store energibesparelser at hente ved opsætning af LED-belysning, temperaturregulering i serverrum og isolering af bygninger.

Læs mere om projektets resultater og anbefalinger her (pdf) >>

Projektet har løbet i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 og har været støttet af EU LIFE+ midler.

Et Green Cities projekt
Carbon 20 er udviklet af Green Cities-kommunerne Allerød, Albertslund, Ballerup, Kolding, Herning og København. Næstved Kommune har desuden været partner i projektet sammen med Kommunernes Landsforening, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Business Kolding og Gate 21.
Green Cities er et samarbejde mellem seks kommuner, der arbejder mod 16 politisk vedtagne mål på klima- og energiområdet. Du kan læse mere om Green Cities her.

Albertslund Kommune har ledet projektet
Carbon 20 har været ledet af Albertslund Kommune, der har haft projektleder Lone Kelstrup ansat. Lone Kelstrup er ansat i Gate 21.


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366