Carbon 20
English English
 
 
 
 

Dansk BiblioteksCenter tænker i bæredygtige økosystemer

8 November 2011
Carbon20 deltageren Dansk BiblioteksCenter, nu kaldet DBC, er en miljøbevidst virksomhed, der tænker deres klimatiltag på domicilet i Ballerup ind i en større helhed.

DBC er en vidensvirksomhed, der bl.a. arbejder med bibliotekernes bibliografiske grundlag og deres fælles internetbaserede søgesystemer. Ifølge controller Sune Nielsen skal en virksomhed som DBC naturligvis vide noget om klima og miljø. Derfor deltager de i klimaprojektet Carbon20 under Ballerup Kommune, som går ud på at få 15 virksomheder til at reducere deres CO2 udslip med 20 %. – vi håber gennem projektet at kunne få et bedre overblik over vores CO2 udledning og få hjælp til at reducere den, fortæller Sune Nielsen.

 

 
Sune Nielsen sidder på DBC’s tag, oven på et af de nye termovinduer.


Har allerede udført forbedringer til fordel for klimaet

DBC har allerede lavet flere energioptimeringer på domicilet i Ballerup. De har reduceret det årlige CO2 udslip med ca. 60 tons pr. år siden 2007, hvilket svarer til 6 personers årlige udslip. En af de store besparelser de har gjort er at optimere køleanlægget i serverrummet, hvor de har reduceret elforbruget med ca. 20 %.

Herudover har de skiftet mange vinduer ud og alle tagvinduerne er skiftet til termovinduer med tre lag glas, som det ses på billedet. Derved er klimaskærmen forbedret markant.

 

DBC’s domicil er en lille skov

Sune Nielsen og hans kolleger har gjort sig en interessant opdagelse på domicilet i Ballerup. Den grund DBC domicilet ligger på lever op til kravene for at være en skov i hht. FAOs kriterier. Det vil bl.a. sige, at arealet skal være større end 0,5 ha, træerne på grunden skal kunne nå en højde på mindst 5 meter og at trækronerne skal dække mindst 1/10 del af arealet. DBC’s matrikel er på godt 1,1 ha og de 55-60 træer dækker til sammen ca. 1/10 af arealet, og derved kan det jo siges at den lille skov optager et par ton af den CO2, DBC leder ud via el og varmeforbrug pr. år. 

 

Lys og æstetik

DBC har også skiftet de fleste elpærer ud med sparepærer. Der er dog stadig opsat de gammeldags glødetrådspærer visse steder. Dette skyldes, at der også ligger nogle æstetiske overvejelser i forbindelse med at skifte resten af lyset.

- Bl.a. fordi, vi er en vidensvirksomhed og har mange kreative, tænkende hoveder siddende her, skal vi også have inspirerende omgivelser at arbejde i. Derfor er der også altid en æstetisk vinkel, når vi vælger nye miljørigtige løsninger. Vi beholder om nødvendigt gerne gamle løsninger, indtil vi finder nogle løsninger, der er lige så flotte og inspirerende, som de eksisterende er.

 

 
DBC’s flotte kantine er smukt oplyst med de mange glødetrådspærer.
Her overvejer man, hvordan man kan skifte pærerne ud med elsparepærer uden at ødelægge det unikke udtryk.

 

DBC er en del af en større helhed

Sune Nielsen kan godt lide tanken om, at DBC indgår som en del af et større økosystem. Han har også etableret et lille forsøg med et lukket økosystem i form af et akvarium med vand, hvor der bor små røde rejer, vandsnegle og vandplanter, en såkaldt økosfære. Det er meningen, at systemet kun skal tilføres den energi, der kommer fra solens lys om dagen. Beboerne skal så leve af at æde af planterne, og de får kun den ilt, der kommer fra samme planter. Planterne skal så optage den CO2, der kommer fra dyrene. 

 

 
Sune Nielsens lille økosystem med rejer, vandsnegle og vandplanter skulle kunne eksistere i balance i op til flere år.

 

- For mig at se handler det om at se helheden. Der, hvor der er mennesker, ryger der tit forholdsvis meget CO2 ud i atmosfæren i forhold til det, der optages af træer og planter. Her kan man også sammenligne med en lille økosfære, for hvis der var samme ubalance i det miljø, så ville det hurtigt gå galt. I et sådant lille lukket kredsløb skal der være balance i miljøregnskabet, ellers dør indbyggerne – eller økonauterne, som man kalder dem, fortæller Sune Nielsen.  - Pointen er jo, at vi alle er del af den ”store” økosfære. I det store regnskab er der også en balance, som skal passe, for ellers kammer tingene over. Naturen søger altid at finde en balance, men hvis vi mennesker bare helt uhæmmet fortsatte med at pumpe alskens drivhusgasser ud i atmosfæren, så ville vi måske ende ud med ikke længere at være en del af den balance.

 

Læs mere om DBC på deres hjemmeside.

 

Af Christine Thorsen, Miljø og Teknik, Ballerup Kommune


   

 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366