Carbon 20
English English
 
 
 
 

Den første partnerskabsaftale er underskrevet af Albertslund Lille Skole

4 Juli 2011
Albertslund Lille Skole blev den første virksomhed til at underskrive en Carbon 20-partnerskabsaftale med Albertlund Kommune og resten af Carbon 20-projektet.

Med Albertslund Lille Skoles underskrift på partnerskabsaftalen er Carbon 20- samarbejdet er for alvor gået i gang. Flere virksomheder forventes snart at følge trop.
 
Albertslund Lille Skole er en friskole, der ligger lige ud til Vestskoven i Albertslund.
Vestskoven er Vestegnens største rekreative område med søer, åer og beplantninger.

Potentialet er en besparelse på 15%
Den første gennemgang af skolen viser, at Albertslund Lille Skole kan reducere CO2-udledningen med 15 %, hvis samtlige spareforslag gennemføres.

Skolen har dog allerede igangsat flere energibesparende tiltag. Fx har det naturgasfyrede centralvarmeanlæg, der forsyner varme til alle skolens bygninger, har fået installeret en kondenserende gaskedel med vejr-kompenserende varmestyring, således at anlægget nu kører energioptimalt.

Det bliver spændende at følge skolens CO2 reducering henover de næste par år, da de har en masse spændende tiltag i sigte.

Velkommen til Albertslund Lille Skole!

Gå til Albertslund Lille Skoles hjemmeside.


   

 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366