Carbon 20
English English
 
 
 
 

Danstoker

Danstoker i Herning har siden etableringen i 1935 udviklet sig til en virksomhed hvis navn er synonym med højeffektive kedler til industrien og energisektoren.

Danstokers biobrændselskedler sparer hvert år atmosfæren for ca. 395.000 tons CO2. Yderligere besparelser opnås gennem høje virkningsgrader i de producerede kedler og varmevekslere. Også efter endt levetid er kedlerne en ressource i sig selv: Over 99 % af materialerne genanvendes når kedlerne skrottes.


Knowhow sparer CO2
Nøgleordet til succes er knowhow indenfor kedler til biobrændsel, olie og gas, og varmevekslere. Danstoker har specialiseret sig i hvordan biomasse udnyttes effektivt til energifremstilling. 2/3 af medarbejdernes tid anvendes på biobrændselskedlerne, og virksomheden opvarmer selv med CO2-neutralt biobrændsel, hvilket giver ca. 530 ton mindre CO2 om året sammenlignet med gas-olie.

"Vi er et internationalt brand for grønne, effektive energiløsninger, men bæredygtighed og effektiv energiudnyttelse er også vigtig for vores egen drift. Derfor var det selvfølgeligt for os at gå med i Carbon 20-projektet," siger direktør Jan Enemark.

Ved energiscreening blev der fundet 10 bygningsrelaterede indsatsområder. De væsentligste sparepotentialer vedrører klimaskærm, belysning og indføring af energistyring/-ledelse, og Danstoker er allerede i fuld gang med at projektere og igangsætte indsatserne.

Men Danstoker har også flere projekter med fokus på CO2-besparelser i produktionsapparatet. Hvert år anvendes flere tusinde tons stål i kedelproduktionen, og hvert ton bidrager væsentligt til virksomhedens CO2-aftryk.

For at nedbringe klimabelastningen er konstruktionsafdelingen påbegyndt et omfattende designprojekt, der ved at opgradere ståltyperne kan reducere materialeforbruget. Dette vil medføre 15-20 % mindre CO2 pr. leveret enhed.

Det er Danstokers forventning at nedbringe det samlede carbon footprint med 20 % ved udgangen af 2013. Læs mere om Danstoker her.

Se flere Carbon 20 cases


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366