Carbon 20
English English
 
 
 
 

DBC

DBC er en virksomhed, som tænker klima og energi ind virksomhedsdriften på domiciliet i Ballerup. De har allerede sparet 25 % på CO2-udslippet siden 2010 og overvejer at etablere et energistyringssystem, så de kan følge med i besparelserne og skabe flere af dem.

Carbon 20-deltageren DBC (tidligere kaldet Dansk BiblioteksCenter) er en vidensvirksomhed, der bl.a. arbejder med bibliotekernes bibliografiske grundlag og deres fælles internetbaserede søgesystemer. Ifølge controller Sune Nielsen skal en virksomhed som DBC naturligvis have viden om klima og miljø, hvilket de bl.a. får gennem Ballerup Klimanetværk og Carbon 20.

Store CO2-reduktioner
De 25 %, DBC har sparet, svarer til 167,9 tons CO2 om året. Det svarer til knap 17 enkeltpersoners CO2-udslip pr. år, hvilket er en pæn reduktion. Reduktionen er bl.a. nået på baggrund af tiltag inden for belysning, blænding af en port med træk, ombygning og renovering af ventilationssystemet og udskiftning af servere.


Ny belysning med energisparepærer hos DBC

Undersøger nyt system til energistyring
DBC er netop nu ved at undersøge muligheden for at etablere et energistyringssystem, som også inddrager medarbejderne.

"Det er et system som via en række målere i hvert enkelt rum fortæller, hvor energien bliver brugt i virksomheden og giver et billede af, hvor man kan spare. Energiforbruget rapporteres direkte ind på vores computere, smartphones eller andre intelligente enheder. Det giver en unik mulighed for, at både medarbejdere og ledelse kan ændre adfærd, fordi de får en konkret viden om, hvordan de selv bidrager til energiforbruget. Herudover kan vi dokumentere vores CO2-reduktioner. Vi skal have lavet en screening af virksomheden for at se, hvilket potentiale systemet rummer for DBC, og jeg glæder mig til at se resultatet," fortæller Sune Nielsen.

Værter for næste klimanetværksmøde i Ballerup
DBC er værter for næste klimanetværksmøde d. 28. februar 2013 i Ballerup. Her får du mulighed for at se det spændende DBC-domicil med kunst på væggene og en stor samling af bøger. Du kan også høre om DBCs erfaringer med klimatiltag, høre IQ-energi fortælle om energistyring og Schneider Electrics erfaringer med energiscreeninger.


En del af den store bogsamling hos DBC

Se flere Carbon 20 cases


 

Deltagende partnere

Se alle partnere

Deltagende virksomheder

Se alle virksomheder
 

Projektet er støttet af:

Gate 21 | Vognporten 2 | DK -2620 Albertslund | Telefon: 4368 3400 | carbon20@gate21.dk | LIFE09 ENV/DK/000366